Haastattelut

Totuus selvitetään kysymällä. Asiakastyytyväisyys on yrityksille tärkeä arvo ja menestyksen tae. Kokonaisvaltaisen asiakastyytyväisyyden mittaaminen on Suomen Yritysvalioden erityisosaamista. Kysymme asiakkailta mitä kokemuksia heillä on yrityksistä omalla paikkakunnallaan.

 

 

Merkki mukavasta työpaikasta

Yrityksen maine vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen, yhteystyökumppaneiden pysyvyyteen mutta myös työntekijöiden uskollisuuteen. Yritys, jonka toimintaan asiakkaat ovat tyytyväisiä, on myös työpaikka, jossa viihdytään.

 

 

Asiakashaastattelussa vastaajalla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa oman paikkakuntansa palvelutarjontaan. Suomen Yritysvalioiden asiakashaastatteluissa henkilökohtaiset kokemukset yrityksistä nousevat esiin – aivan niin kuin aidossa keskustelutilanteessakin.

 

Korkea keskiarvo kertoo hyvästä palautteesta

Kokonaisvaltaisen asiakastyytyväisyyden mittaaminen on Suomen Yritysvalioiden erityisosaamista. Kysymme asiakashaastatteluissamme, mistä paikallisista yrityksistä haastateltavalla on henkilökohtaisia kokemuksia viimeisen vuoden ajalta ja minkä arvosanan hän näille yrityksille antaisi kokonaistyytyväisyydestä. Arvosanojen keskiarvo kertoo puolueettomasti, mikä on yrityksen asiakastyytyväisyyden taso paikkakuntalaisten mielestä.
Suomen Yritysvalioiden haastatteluissa jokaiselta paikkakunnalta valitaan sattumanvarainen otos* kuluttajia. Haastateltavat nimeävät yrityksiä pyydetyiltä toimialoilta vain niistä yrityksistä joista heillä on omakohtaista kokemusta viimeisen vuoden ajalta. Tämän jälkeen he arvioivat jokaisen nimeämänsä yrityksen arvosana-asteikolla 1–5 (1=erittäin tyytymätön, 5=erittäin tyytyväinen). Todistetusti tyytyväisimmät asiakkaat -sertifikaattiin ovat oikeutettuja vain ne yritykset, jotka saavat arvosanojen keskiarvoksi vähintään 3,6.
Onko sinulla kokemuksia paikkakuntasi partureista ja kampaamoista viimeisen vuoden ajalta?
Missä paikkakuntasi partureissa ja kampaamoissa olet asioinut?
Minkä arvosanan antaisit heistä kullekin omien kokemustesi pohjalta?

 

Tutkimuksemme huomioi kaikenkokoiset yritykset

Suomen Yritysvalioiden asiakashaastattelut ovat aitoja keskustelutilanteita. Ammattihaastattelijat tekevät kyselyn henkilökohtaisesti puhelimitse ja huolehtivat siitä, että vastaukset ovat asianmukaisia. Siksi haastattelujen laatu on korkeampi kuin mekaanisissa internet- tai sähköpostikyselyissä.
Haastatteluissa pelkkä yrityksen mainitseminen ei riitä. Haastateltavien antamien arvosanojen pohjalta yritykselle lasketaan keskiarvo, ja se huomioi myös yritysten saaman kielteisen palautteen. Siksi sertifikaattiamme ei myönnetä yrityksille, joilla on paljon tyytyväisiä mutta myös paljon tyytymättömiä asiakkaita. Todistetusti tyytyväisimmät asiakkaat™ -sertifikaatin voi saada vain sellainen yritys, jonka asiakkaat ovat aidosti tyytyväisiä. Arvostelukriteerimme takaavat, että sertifikaattimme on tasapuolinen erikokoisille yrityksille.

*Esimerkkiluku: 50 000 asukkaan paikkakunnalla haastattelumäärä on 375. Haastattelumäärä on aina sidoksissa paikkakunnan asukaslukuun. Tällä taataan sertifiointioikeuden tasapuolisuus erikokoisilla paikkakunnilla.

Tästä näet sertifiointikriteerimme