Sanalliset palautteet – laaja tutkimuspaketti

Sanalliset palautteet paikkakuntakohtaisessa tutkimuksessamme

Suomen Yritysvalioiden paikkakuntakohtaisessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa mitataan numeerisessa muodossa asiakkaiden kokonaisvaltaista tyytyväisyyttä paikallisia yrityksiä kohtaan. Yrityksen virallinen tutkimustulos, jonka pohjalta myös Todistetusti tyytyväisimmät asiakkaat -sertifikaatti myönnetään, muodostuu numeerisesta kokonaistyytyväisyysarvojen keskiarvosta.

Tutkimuksen peruspaketti, joka sisältää tutkimustulokset ja koostuu asiakkaiden antamista kokonaistyytyväisyysarvosanoista kertoen tarkan tiedon asiakastyytyväisyyden tasosta, luovutetaan aina yrityksille maksutta riippumatta siitä, miten yritys on menestynyt tutkimuksessa.


Haaastatteluissamme kertyy myös runsaasti sanallista palautetta asiakkaiden kertoessa yksityiskohtaisia, vapaamuotoisia perusteluitaan ja mielipiteitään asiointitilanteiden tapahtumista, tyytyväisyyteen tai tyytymättömyyteen johtaneista asioista ja osa-aluekohtaisista seikoista.
Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden hankkia myös laajemman vapaat sanalliset palautteet sisältävän tutkimusaineiston käyttöönsä.

Miksi valita Yritysvalioiden laaja tutkimuspaketti?

+ Puolueettomana tutkimuslaitoksena saamme haastateltavilta hyvin avointa ja todenmukaista palautetta, asiakkaat uskaltavat kertoa rohkeasti ja rehellisesti omaan tyytyväisyyteensä tai tyytymättömyyteensä vaikuttaneista tekijöistä.

+ Henkilökohtaisen puhelinhaastattelun aito keskustelutilanne tuottaa tehokkaasti tarkkaa sanallista palautetta.

+ Yritystoiminnan kehittämistarkoituksiin arvokasta tietoa erinomaisesti toimivista osa-alueista ja toisaalta mahdollisista kehittämiskohteista sekä asiakkaiden toiveista.

+ Analysointitarkoituksiin syventävää tietoa.

+ Referenssinä käytettäväksi sertifikaattien ohessa tai sellaisenaan.

+ Varmennetut, haastateltujen kuluttajien meille omalla nimellä antamat ja puolueettomasti satunnaisotannalla tehdystä tutkimuksesta saadut referenssit yrityksestä antavat ostopäätöstä harkitsevalle uudelle asiakkaalle luotettavan ja riippumattoman suosituksen yrityksen toiminnasta.

+ Laaja tutkimuspaketti vahvistaa myös olemassa olevia asiakassuhteita. Pakettiin sisältyy automaattisesti meidän toimestamme yhdelle tutkimukseen osallistuneelle yrityksen omalle asiakkaalle kyseiseen yritykseen luovutettava lahjakortti kiitoksena palautteenannosta ja tutkimukseen osallistumisesta. Lisätietoa lahjakorteista täältä.

Pyydä tarjous ja tiedustele tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

Huomioitavaa:

  • Laaja tutkimuspaketti hinnoitellaan aina yritykselle tulleen asiakaskokemusten määrän ja riittävän informatiivisten asiakaskokemusten perusteella. Yrityksen koosta riippumatta se on aina hinnoittelultaan tasapuolinen.
  • Esimerkiksi 15 asiakaskokemusta sisältävän tutkimustietokannan osalta emme voi taata yhtä montaa laajaa haastattelukorttia.
  • Mikäli asiakkaanne antama vapaa palaute ei mielestämme ole riittävän informatiivinen, emme lue sitä kokonaisotokseen mukaan. Mikäli esimerkiksi 15 asiakaskokemusta sisältävästä tietopaketista 11 täyttää kriteerimme, on tarjolla olevan laajemman tutkimuspaketin koko tuolloin 11 kappaletta. Näin ollen yritys ei joudu koskaan maksamaan tyhjästä.
  • Tietosuojakäytäntöömme perustuen haastatteluiden ääninauhat säilytetään 12 kuukautta haastattelusta liiketoimintaamme liittyvissä tarkoituksissa. Tilaus on tehtävä 12 kuukauden kuluessa, jotta sanallisten palautteiden kerääminen voidaan toteuttaa.