Sertifiontikriteerit

Sertifiointikriteerit

Suomen Yritysvaliot

Säännöt ja oikeudet

Arvosanojen antaminen

Asiakashaastatteluissa haastateltavaa pyydetään antamaan arvosanoja eri toimialoilla toimiville yrityksille, joista haastateltavalla on henkilökohtaisia kokemuksia omalla paikkakunnallaan.

Arvosteluasteikko on 1–5, ja arvosanat tarkoittavat seuraavia asiakaskokemuksia:

1 = olen erittäin tyytymätön
2 = olen tyytymätön
3 = en osaa sanoa
4 = olen tyytyväinen
5 = olen erittäin tyytyväinen.

Arvosana ilmaisee haastateltavan kokonaisvaltaista tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä kyseistä yritystä kohtaan. Arvosanan avulla huomioon otetaan myös kielteiset asiakaskokemukset. Yritys ei voi saada oikeutta sertifikaattiimme pelkästään vastausten määrällä. Yrityksen on saatava vastausten arvosanojen keskiarvoksi vähintään 3,6.

Haastateltavat

Haastattelujen määrä riippuu paikkakunnan asukasluvusta. Haastatteluja tehdään vähintään 0,75%:lle paikkakunnan koko asukasmäärästä. Suomen Yritysvaliot Oy valitsee haastateltavat sattumanvaraisesti, eivätkä paikkakunnan yritykset voi vaikuttaa haastattelujen lopputulokseen.

Esimerkiksi:
Jos paikkakunnan asukasmäärä on 50 000, paikkakunnalla haastatellaan 375 satunnaisesti valittua henkilöä (0,75 %).

Sertifikaatti

Sertifikaatin hankintaan on oikeutettu vain sellainen yritys, joka on saanut arvostusta omalla paikkakunnallaan edellä mainitun määritelmän mukaisesti. Suomen Yritysvaliot ilmoittaa erikseen jokaiselle sertifikaatin hankintaan oikeutetulle yritykselle.

Oikeudet muutoksiin

Suomen Yritysvaliot pidättää oikeuden muuttaa sertifikaatin hankintaoikeuksien määritelmiä. Jos määritelmiin tehdään muutoksia, niistä ilmoitetaan Suomen Yritysvalioiden verkkosivuilla mahdollisimman pian.

Vastuut ja velvollisuudet

Suomen Yritysvaliot ei vastaa haastatteluissa arvosteltujen yritysten laadusta tai yritysten asiakkaiden tyytyväisyydestä. Sertifikaattimme kertoo suoraan ja muuntelematta yritysten asiakastyytyväisyydestä. Sertifikaattimme antaa oikeudenmukaisen ja todellisen kuvan asiakastyytyväisyydestä.

Suomen Yritysvalioiden sertifikaattien luvaton käyttö, kopiointi ja levittäminen on tavaramerkkilain nojalla kielletty.

Suomen Yritysvaliot sitoutuu säilyttämään jokaisen haastatteluihin ja asiakastyytyväisyystutkimukseen osallistuneen kuluttajan henkilöllisyyden salassa. Anonymiteettisuoja takaa haastateltavalle rohkeuden antaa rehellistä palautetta. Sertifikaatin myöntämisen kannalta on oleennaista, että tietoomme tulevat myös asiakkaiden tyytymättömät kokemukset.