Yritys

Suomen Yritysvaliot, palveluksessanne. Suomen Yritysvalioiden erikoisalaa ovat numeerisesti mitattavat mutta henkilökohtaisesti tehtävät asiakashaastattelut ja yrityskartoitukset. Hankimme suoraan asiakkailta tietoa tietyn paikkakunnan yrityksistä ja myönnämme eniten arvostusta saaneille yrityksille oikeuden hankkia Todistetusti tyytyväisimmät asiakkaat™ -sertifikaatin tunnustuksena heidän saavutuksestaan ja asiakkaiden eteen tekemästään työstä.

 

Meille ei riitä, että yrityksellä on suuri liikevaihto tai näyttäviä mainoskampanjoita. Me emme myöskään tyydy siihen, että yrittäjä puhuu vakuuttavasti yrityksensä erinomaisuudesta. Me tutkimme, miten asiat oikeasti ovat. Kysymme haastatteluissa suoraan asiakkailta, mitä ajankohtaisia kokemuksia heillä itsellään on paikallisista yrityksistä. Annamme haastateltaville mahdollisuuden henkilökohtaiseen ja luottamukselliseen palautteenantoon, joka tuo esille objektiivisen tutkimustiedon. Jokainen mielipide on meille yhtä arvokas.

Päämäärämme on palvella puolueettomasti sekä yrityksiä, että asiakkaita. Oikeudenmukainen ja riippumaton informaatio yrityksen toiminnan laadusta on arvokasta niin yritykselle itselleen, kuluttajille, yhteistyökumppaneille kuin työntekijöillekin.

 

Tyytyväiset asiakkaat ovat pääasia

Yritystoiminnassa mikään ei korvaa hyvää mainetta ja sen mukanaan tuomaa uskollista asiakaskuntaa. Todistetusti tyytyväisimmät asiakkaat -sertifikaatin myöntämiskriteeri on asetettu korkealle, eikä sen täyttäminen ole helppo tehtävä. Siksi tunnustus on arvokas viesti koko työyhteisölle sekä asiakkaille.

Sertifikaattimme antaa yrityksen palveluiden ja toimintatapojen laadusta riippumattoman, ja siksi painavan todisteen. Arvioitava yritys ei pääse vaikuttamaan asiakaskyselyn osanottajien valintaan, tutkimusajankohtaan tai tutkimusmetodiin missään vaiheessa. Tieto yritysten asiakastyytyväisyyden tasosta siirtyy asiakkailta suoraan tilastoihimme.

Haastattelututkimuksemme ovat tarkasti suunniteltuja, ja kaikki asiakaskyselyt tehdään koulutettujen ja kokeneiden ammattilaisten voimin. Tulokset kirjataan järjestelmäämme henkilökohtaisesti ja luottamuksellisesti numeerisessa muodossa. Siksi kyselyn tuloksissa ei ole tulkinnanvaraa. Kokonaistyytyväisyysarvosana kertoo asiakkaiden aidon mielipiteen.